Platforma
Funkcja
Ilosc kredytów
Calypso Lite/Arima
(telefony ODM)
Patch unlock
darmowe
Brak unlocka przez serwer
-
 
Locosto-based S1 phones
(telefony ODM)
Patch unlock przez serwer
1 kredyt
Pelny unlock przez serwer
5 kredytów (gdy działa sygnatura serwera)
 
Neptune-based S1 phones
(telefony ODM)
Patch unlock przez serwer
1 kredyt
Pelny unlock przez serwer
5 kredytów (gdy działa sygnatura serwera)
Dla telefonów S1 (locosto, neptune) z aid 0001, 0002, 0003 operacja patch unlock jest darmowa oraz "standalone" w aktualnej wersji setool2
 
STEricsson-based S1 phones
(w100, w150 ...)
Pelny unlock przez serwer
10 kredytów (gdy działa sygnatura serwera)
Pelny unlock przez kody (proszę sprawdzić czy tel. ma wolne próby odblokowania ZANIM wykonasz żadanie o kod)
1 kredyt
 
Omap + DB3210 based S1 phones
(UIQ smartphones)
Pelny unlock przez serwer
3 kredyty
3+3+3=9 kredytów dla AID 004 (telefony aid 004 wymagany aby s1 auth server był online)
Qualcomm-based S1 phones
(Android, Windmobile  smartphones)
Pelny unlock przez serwer
10 kredyty (gdy działa sygnatura serwera)
"Alternative bypass" Pelny unlock przez serwer
1 kredyt (m1 aspen NIE JEST obsługiwany)
"Alternative bypass" hwconfig rebuild przez serwer
1 kredyt (m1 aspen NIE JEST obsługiwany)
Możesz aktywować " standalone alternative bypass"
za 20 kredytów, należy użyć >= v1.1204
DB2000 CID17/CID41/CID42/CID54
(LG 3G) DB2000 CID24 (old Sharp 3g)
Pelny unlock
darmowe
Patch unlock
darmowe
 
DB2000 CID16
Pelny unlock
darmowe
Patch unlock
darmowe
Pelny unlock przez serwer
1 kredyt
DB2000/DB2010 CID29
Pelny unlock
darmowe
Patch unlock
darmowe
Pelny unlock przez serwer
1 kredyt
DB2000/DB2010 CID36
Pelny unlock
darmowe
Patch unlock
darmowe
Pelny unlock przez serwer
1 kredyt
DB2000/DB2010 CID49
Pelny unlock
darmowe
Patch unlock
darmowe
Pelny unlock przez serwer
1 kredyt
Reset mode (repair EROM)
1 kredyt
 
DB2020 CID49
Patch unlock standalone
darmowe (wymaga setool2 >=v0.914033)
Reset mode (naprawa EROM)
1 kredyt
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (użyj Reset mode)
 
DB2020 CID50
Patch unlock standalone
darmowe (wymaga setool2 >=v0.914033)
Reset mode (naprawa EROM)
1 kredyt
Pelny unlock
1 kredyt
 
DB2010/DB2020/PNX5230 CID51
Patch unlock standalone
darmowe (wymaga setool2 >=v0.914033)
Reset mode (naprawa EROM) (nie dotyczy PNX5230)
1 kredyt
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (użyj Reset mode)
 
DB2020 CID52
Patch unlock
darmowe
Reset mode (naprawa EROM)
1 kredyt
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (użyj Reset mode)
 
DB2010/PNX5230 CID52
Patch unlock
darmowe (wymaga setool2 >=v0.914029)
Reset mode (naprawa EROM) (niedotyczy PNX5230)
1 kredyt
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (użyj Reset mode)
DB2000 CID53
Reset mode
1 kredyt
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (użyj Reset mode)
 
DB2010/DB2020/PNX5230 CID53
Patch unlock
darmowe (wymaga setool2 >=v0.914029)
Reset mode (naprawa EROM) (nie dotyczy PNX5230)
1 kredyt
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (użyj Reset mode)
Dla db2000,db2010,db2020 operacja reset jest darmowa
oraz standalone w aktualnej wersji setool2
 
DB3150 (A2 platform) CID49/CID51/CID52
Pelny standalone unlock
darmowe
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (unlock stosując altbypass)
 
DB3150 (A2 platform) CID53
Reset mode
1 kredyt
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (unlock stosując altbypass)
 
DB3200 (A2 platform) CID49/CID51/CID52
Pelny standalone unlock
darmowe
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (unlock stosując altbypass)
 
DB3200 (A2 platform) CID53
Reset mode
1 kredyt
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (unlock stosując altbypass)
 
DB3200 (A2 platform) CID80/CID81
Pelny unlock
3+0=3 kredyty
 
DB3210 (A2 platform) CID49/ CID51/CID52
Pelny standalone unlock
darmowe
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (unlock stosując altbypass)
 
DB3210 (A2 platform) CID53
Reset mode
1 kredyt
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (unlock stosując altbypass)
 
DB3210 (A2 platform) CID80/CID81
Pelny unlock
3+0=3 kredyty
3+3=6 kredyty (stosując FLASHMODE - użyj metody CSCA)
DB3350 (A2 platform) CID53
Reset mode
1 kredyt
Pelny unlock
3+0=3 kredyty (unlock using altbypass)
DB3350 (A2 platform) CID80 /CID81
Pelny unlock
3+0=3 kredyty ( sygnatura serwera s1 nie działa, użyj CSCA na drugim etapie, użyj special CSCA bypass dla telefonu j108)
3+3=6 kredyty (stosując FLASHMODE - użyj metody CSCA)
db3200, db3210, db3350, z CID 51, 52, 53 reset mode jest darmowe oraz standalone w aktualnej wersji setool2